નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ભેરવ
2. ભીમ
3. ભીશ્મ
4. ભીખા
5. ભુમિત
6. ભ્વ્ય
7. ભુવન
8. ભુષણ
9. ભુપત
10. ભૌતીક
11. ભૌમીક
12. ભદ્ર
13. ભદ્રેશ
14. ભરત
15. ભવાન
16. ભાદર
17. ભાનુ
18. ભાનુશંકર
19. ભાયા
20. ભાર્ગવ
21. ભારદ્વાજ
22. ભારત
23. ભાવેશ
24. ભાવદીપ
25. ભાવિન
26. ભાશ્કર
27. ભલા
28. ભગવાનજી
Baby Girl
1. ભૂમિ
2. ભેરવી
3. ભીની
4. ભુમિકા
5. ભદ્રા
6. ભકિત
7. ભાનુ
8. ભાની
9. ભાણી
10. ભાવના
11. ભાવિશા
12. ભાવિક્ષા
13. ભાવિકા
Quick Links