RMC

  Birth/Death Certificate

  Account Bill Status

  Citizen's Forum

  RTI Status

  Register Your Mobile No.

  PJN Library

  e-Magazine

  24 X 7 Call center

  Rainfall Statistics

  Elected Body

  Infrastructure

  Holiday List

  City Civic Centre

  How Do I ?

  નામાવલી

  Daily Collection

  Complain Registration

  M-Governance

  Blacklisted Contractors

  અધિકારીઓની સ્થાવર મિલ્કતની વિગત

  Press Release

  SMART CITY GOALS (SWM)

  Miscellaneous

  Pocket Diary

  International YOGA DAYનામાવલી 

 
શું તમારી પસંદગીનું નામ લીસ્ટમાં નથી?
તો તમારી પસંદગીનું નામ ઉમેરવા અહીં ક્લીક કરો
 
ક્રમ નામ (પુરૂષ)
1 શૈલ
2 શૈલેનદ્ર
3 શૈલેષ
4 શેનીફ
5 શેયાન
6 શેરીન
7 શેશવ
8 શેખર
9 શેજાન
10 શીત
11 શીબતેન
12 શીવદીપ
13 શીવનારાયણ
14 શીવવર્ધન
15 શીવાનંદ
16 શીવાજી
17 શીવભદ્ર
18 શીવપાલ
19 શીખર
20 શ્યામસુંન્દર
21 શુબોધ
22 શુશાંત
23 શુક્રદેવ
24 શુભદીપ
25 શુભલ
26 શુજીન
27 શદક
28 શિફતેનરઝા
29 શિરાજ
30 શિવ
31 શિવદિપ
32 શિવદત
33 શિવનાથ
34 શિવમ
35 શિવરાજ
36 શિવા
37 શિવાંગ
38 શિવાંશ
39 શિવાજી
40 શિશિર
41 શિલિન
42 શિખર
43 શંયા
44 શંકર
45 શંભુ
46 શરીકુલહ્ક
47 શર્વા
48 શરદ
49 શશાંગ
50 શાદ
51 શાન્તનુ
52 શાયુલ
53 શાંતી
54 શાફીલ
55 શાબીર
56 શાબિદ
57 શાકીદ
58 શાજીદ
59 શાજીત
60 શહેઝાદ
ક્રમ નામ (સ્ત્રી)
1 શોફીયા
2 શોફિયાબાનુ
3 શોભા
4 શેફાલી
5 શેખસુઝાન
6 શીયા
7 શીતુ
8 શીતીક્ષા
9 શીવાલિ
10 શુનેરા
11 શ્યામા
12 શુતી
13 શ્રેયાંશી
14 શુભાંગી
15 શના
16 શિફા
17 શિતલ
18 શિબુ
19 શિવાંગ
20 શિલ્વા
21 શિલ્પા
22 શિલા
23 શિપ્રા
24 શિખા
25 શંયા
26 શંજતા
27 શબીહા
28 શમા
29 શરીફ
30 શકીરા
31 શકુંતલા
32 શાનંદા
33 શાંભવી
34 શાબેહા
35 શાબીયાબાનુ
36 શાબયા
37 શાબરા
38 શારા
39 શાહેનુર
40 શાહેનાઝ
41 શાહીન
42 શાહીના
43 શાહીનાબાનુ
44 શાહીસ્તા
45 શાહિન
46 શાલિની પ્રિયા
47 શાઝમીન
48 શહર
49 શગુફતા

Copyright © Rajkot Municipal Corporation. Feedback:: feedback@rmc.gov.in