RMC

  Birth/Death Certificate

  Account Bill Status

  Citizen's Forum

  RTI Status

  Register Your Mobile No.

  PJN Library

  24 X 7 Call center

  Infrastructure

  Holiday List

  City Civic Centre

  How Do I ?

  નામાવલી

  Daily Collection

  Complain Registration

  M-Governance

  Blacklisted Contractors

  અધિકારીઓની સ્થાવર મિલ્કતની વિગત

  Press Release

  The Plastic Cow

  Miscellaneous

  Pocket Diary

  પ્રયાસCitizen's Forum 

 
 
 
 
E-governance and computerisation(97)     Solid waste management(41)     Garden(50)     Beautification(39)     Town planning(50)     Property tax(66)     Water distribution(30)     Our website(43)     Health(31)     Race cource(3)     Building and construction(18)     Estate(13)     Fire and emergency service(1)     Shops and establishments(8)     Traffic(89)     City bus service(115)     Sports(12)     Rmc library(10)     Land grabing(7)     Encroachment(10)     Street light(20)     Bsup urban poor housing(8)     Hoarding boards(5)     Rain water harvesting(11)     Energy saving(15)     Prohibition of plastics(8)     Campaign against illegal water connection(2)     Senior citizen park(3)     Hawker zone(9)     Pay and use toilet(4)     Pay and park(3)     Night sweeping(5)     Performance of call centre(6)     Application of solar energy (10)     Jnnurm projects(12)     Widening of roads(28)     Nirogi balak(3)     Anangwadi management(1)     Development of zoo(5)     Development of nyari dam site(6)     Heritage monument maintenance(3)     Creation of new water resources for future(6)     City development plan(83)    
Garden
તમારૂ સૂચન આપો Add Your Comment
 
 01-11-2015
Name : Nilesh Gajariya
The sign board of garden situated adjourning the airport wall at south side is not placed. Please placed the same as the garden is well familiar in the public of Rajkot. Also it is suggested to give or announce a name this garden name as AIRPORT GARDEN
email :ncgajariya@yahoo.co.in
 23-09-2015
Name : ravi umraniya
gardens should not only to do physical training or jogging.. it would be great if some reading cafe or brain exercises based infrastructure would be developed so, will attract and entertain elders and youngsters as well.
email :raviumraniya@gmail.com
 18-09-2015
Name : sandeep
pls create more n more gardens in rmcs
free land.
email :sandeep17pankhaniya@gmail.com
 27-05-2015
Name : Sunil Tolani
Please more & more grow Trees in Rajkot city
email :suniltolanis@yahoo.com
 26-05-2015
Name : ASHOK KAKKAD
Congratulations to Commissionar saheb who has taken real
interest to make Rajkot Smart city.
We have felt most of all the garden in the city has been
beautify like anything and we love to visit all garden. If
anyone has made any survey, am sure number of users
particluarly children must have increased tremendously.
As far as Narsinh Mehta Udhyan , near Rameshwar chowk, raiya
road is concern no watch man has been deputed so all the
trees and lay out of the garden is being damaged by some "
Awara Public" So i request to depute watch man in the
garden. Another request is to install dust bean in the
garden.

Thanks
email :ashok.kakkad.cfp@gmail.com
 23-04-2015
Name : JIGNESH KANSAGRA
Garden canteen operated by RMC for 1.quality food and free drinking water 2. it will stop roadside cheap food sellers and also clear the roads infront of garden to easy entry and improve cleanliness
email :jigskansagra@gmail.com
 21-04-2015
Name : Yash Vaghela
with reference to the next important event of environment 5th june, I would like to introduce new plan to help our environment and human being.... please help me to introduce and work for this precious work...
email :vaghelayashr@gmail.com
 17-04-2015
Name : HETAV
sir, in nana mava main road no any garden pls do need full for same
email :hsmalani@gmail.com
 13-03-2015
Name : Sanjay Pandya
We have no garden in our aria, so please do something..
Children play and senior citizen setting.
email :rku.sanjaypandya@gmail.com
 12-03-2015
Name : Pratik
hello I m Pratik & my suggestions is a garden & tree. so please read my suggestions RMC vala je road banave che ke pachi bani gaya che teni pase ek footpath banave che so it is a great for walking & plant tree so our environment is clear.
email :manavadariyapratik@yahoo.com
 01-02-2015
Name : Amit vallabhbhai paghdar
I am living in kasturi aviary ambica township.our near by plot is allocated for hospital.is it possible to do fencing and utilize for other purpose and cleaning of that plot?can we use it as a garden ,senior citizen park?kindly give suggestions.
email :amit_paghdar@yahoo.com
 28-12-2014
Name : Darshan H Basiya
sir,
Our society is very big and
there are 3 school in our society so
I here on behalf of our society
request to make garden for the
people and children of society

Hopping to be favered and
thanking you.
email :darshanbasiya@gmail.com
 21-12-2014
Name : satishchandra parikh
For Senior citizens like me and for family members and
childrens of Mavdi area it is necessary to establish a Big
Garden with facilities, like toilet,drinking water, morning
walk, kidders park, etc etc as there is no such big park
like reace course or mini race couse in the area.
email :satishchandraparikh@yahoo.com
 10-12-2014
Name : Ilesh Javia
નમસ્કાર
અંબિકા ટાઉન શીપ બહુ મોટો વિસ્તાર છે,ત્યાં આશરે ૧૦૦૦૦ ની વસ્તી રહેતી હશે, ત્યાં
ઘણા રિજર્વ પ્લોટ પણ ફાળવેલ છે. તેમ છતાં કોઈ બગીચો ડેવલોપ થયેલ નથી.
તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ સારો ગાર્ડન બનાવી ડીઇવીએ વિનતિ છે.
email :ileshjavia7@gmail.com
 24-11-2014
Name : HITESH JOSHI
SWAPNA SIDDHI PARK ni same avel garden ma walking track ni mati farithi nakhi track sarkho banavavo temaj garden ma rakhel exercise na sadhano jaldi repair karva.
email :hiteshpurvi@rediffmail.com
 22-11-2014
Name : mehul vora
please develop ga rden in common plot behind wakhardt hospital near doshiplaza appartment
email :deepakreadymadehouse@yahoo.in
 16-11-2014
Name : Mahesh gangani
Tree gard je juna 6 Ane jad sathe fit thayel 6 Ane jad mota thai gayel 6 Te tree gard ne kholi reuse karavo joeye. Thanks.
email :mahesh.p.gangani@gmail.com
 06-11-2014
Name : Maheshbhai Chauhan
In ward no. 21,Punit park, vavdi road,there are many common plots.So I suggest to develop gardens here.So children can play and greenery can be brought. Also people through wastages and it looks dirty.Also Swacchh bharat mission is going.
email :uday.chauhan23101994@gmail.com
 12-10-2014
Name : Jay Dal
Respected Authorities,
Since we are staying at a commercial
place behind RMC, there are no Trees grown on the roads to
protect the environment and to give all common citizens a
shelter under a tree. I recently planted a tree in front of
my complex and I request you for the same to grow as much as
trees on our road and other roads of city too. Let us not
forget the aim to grow more trees and save Earth.

Thanking You.

Regards,
Jay Dal
Ariwala Complex Member,
Rajkot

+91 78786 87876
email :jaydal1992@gmail.com
 03-10-2014
Name : Vatsal
Sir,

I request you to make garden in Ghanshyam nagar common plot area,
Opp. Krishna Public School, Behind crystal mall, Kalawad Road,Rajkot. So,
public can take the benefit of Green Environment.

Thanks
email :vatsal.kundaliya93@gmail.com
 03-08-2014
Name : RAVI TANNA
REQUESTED TO FIX TREE GUARD FOR NEW TREES TO BE GROWN.
email :CA@RAVITANNA.COM
 02-08-2014
Name : Hitesh
માનનીય કમિશ્નર શ્રી ,
હમણાં rmc તરફથી જ્યોતિનગર વિસ્તાર ના ગાર્ડન માં લાઈટ નખાવીને આપણે
ખુબ જ સરસ કામ કરી આપ્યુ છે ,જેથી રાત્રે ચાલતી ગેરકાયદે પ્રવૃતિઓને બંધ કરી
શકાય।

એ ઉપરાંત આપને મારી નમ્ર વિનતી છે કે આ બગીચામાં જો ગાર્ડન વિભાગ ની
દેખરેખ માં વિકસાવવામાં આવે તો ?
એ માટે મારા નમ્ર સૂચનો છે।
1)બગીચામાં જો ફેન્સીંગ રિપેરિંગ કરવામાં આવે।
2)વૃક્ષો અમે અમારી રીતે વાવેલા છે તેને મેન્ટેન કરવામાં આવે તથા નવા વૃક્ષો નું
વાવેતર કરવામાં આવે.
3)નવા ક્યારા બનાવવામાં આવે.અને બાકી ના ભાગ માં ઘાસ ઉગાડવામાં આવે.
4)વાગીચામાં લગભગ 15 ઉપર વરસો થી રેતી ની ભરતી કરવામાં આવી
નથી.જેથી નીચે ના પથ્થરો દેખાવા લાગ્યા છે.તો નવી પીળી રેતી જો નાખવામાં
આવે તો બગીચાની રોનક ઓંર વધી જશે.

આશા છે આપ RMC ના ગાર્ડન વિભાગ ને મારા આ સૂચનો આપશો અને નવા
સૂચનો આપના તરફથી મળે તો આ વિસ્તારને એક નવા બગીચાની ભેટ આપી શકશો।

બસ એજ આપનો વિશ્વાસુ
હિતેશ ભાઈ ઠક્કર
email :vasani_hitesh2003@yahoo.com
 02-08-2014
Name : Ravi dusara
સાહેબ શ્રી ને વીનંતી કે આપના કાયૅ ક્ષેશ્ર મા આવેલ વોડ.નં-20,સવાશ્રય સોસાયટી -
શેરી નં-5 , મા આવેલ T રોડ પર જે ઝાડ આવેલ છે તે ટ્રાફીક ને નળ તર રુપ છે
તેને દુર કરી આપવુ અથવા તો 10 ફુટ દુર ખસેડી આપવા વીનંતી.
email :ravidusara@gmail.com
 01-08-2014
Name : Ravi Dusara
વોડ નં.ર0 મા મવડી મેઇન રોડ પર આનંદ બંગલા ચોક મા ઝાડ વાવવા

email :ravidusara@gmail.com
 01-08-2014
Name : RAVI DUSARA
વોડ નં.ર0 મા ગોડલ રોડ અને મવડી મેઇન રોડ પર આવેલ ડી-વાયડર પર
કાલાવડ રોડ ની જેમ ઝાડ વાવવા
email :ravidusara@gmail.com
 05-06-2014
Name : H P CHHATRA
RMC SHOULD MAKE THE GARDEN FACILITY NEAR HANSARAJNAGAR OR
JUNCTION AREA, THIS AREA HAS NOT GARDEN FACILITY AS WELL
AS LIBEARY ,WHEN POPULATION OF THIS AREA IS SO MANY SO
REQUEST PLEASE CONSIDER THE SAME
email :hchhatra@gmail.com
 07-05-2014
Name : dasrath
sorthiya wadi gardan need more lights . its darkness
everywhere people dont fill safe at night there its summer
time . add some light to loght up garden
email :rajkotlover@gmail.com
 16-04-2014
Name : vijay m parmar
rajkot jubile garden devlopment mate,temaj serviceing mate
rajkotni sevakiya sanstha,swaminaryan mandire,anye sevakiya
trust contrtact-funds na dhorane apaya to pan suvidha sare
made ane saru margdarshan sathe padhetisar navu devlopment
thay.
email :vijaymparmar69@yahoo.com
 31-03-2014
Name : niraj
respected rmc team
we are request you to develop children play area and small
garden
near devnager nanamova main road
thanks
email :nirajmaru86@gmail.com
 25-02-2014
Name : sandip ganatra
respected rmc team
we request you to develop children play area and small garden
near jayant society and krishnagar main road
thanks
email :shreejivelvet@yahoo.in
 27-01-2014
Name : Milan gohel
Respected sir,
Rajkot is very developed in last few year.
but not proper devloped our society garden so pls see and
will be please develop. (light,water, & trees ???? )

email :milangohel135@yahoo.com
 31-12-2013
Name : raj
chandrasekhar azad udhan at kalavad road, opp prem mandir is
been closed between 12 to 4 ... ? why it is so? the only
garden i have seen which is closed in noon !
email :digisoft_rk@rediffmail.com
 10-12-2013
Name : ravi sadariya
amari society ma vachhe ek moti jagya che sarkari khali
jagya hovathi public tya badh kachar nakhe che ne bov
gandagi thay che to tya garden banava vini
email :ravi.v.sadariya@gmail.com
 28-10-2013
Name : HAKIMUDDIN J RAJKOTI
THERE IS VERY FEW GARDENS IN RAJKOT, COMPARATIVELY OTHER BIG
CITIES RAJKOT IS ONE OF THE LEADING CITY IN INDUSTRY AND
FINANCE SO PLEASE EXPAND SOME GARDENS IN OUR LOVELY CITY.
THANKS
email :HAKIMUDDINRAJKOTI@GMAIL.COM
 01-10-2013
Name : Nareja Suraj
GOOD EVENING
SIR HAMARE AREA KE SAMNE EK SARVAGANIK PLOT HE VAHA PE
THODA GARDEN JESA HO SAKE TO SAB LOKO KE LIYE ACHA
REHEGA.VAHA PE BAHOT KACHRA EXTRA PADA REHTA HE JISKI
VAJAH SE VAHA BAHOT KHARAB AUR BURI HALAT REHTI HE SO
PLEASE AP YE SUJAV KO DHAYAN ME RAKHNA.
THANK U
email :nareja68@gmail.com
 03-05-2013
Name : BHAVIN M. TRIVEDI
SIR,
AT THE MOTI TANKI CIRCLE, SMALL TREES ARE INCRESING THE
LOOK. HOWEVER, DUE TO HEIGHT OF THE SMALL TREES, VEHICLE
OWNERS ARE UNABLE TO SEE THE TRAFFIC OF THEIR RIGHT SIDE.
DUE TO THIS PROBLEM THERE IS A POSSIBILITY OF ACCIDENT.
PLEASE CUT THE HEIGHT OF THE SMALL TREES.

THANKING YOU.
email :bhavintrivedi@sbi.co.in
 02-05-2013
Name : RJDIP NAKUM
રાજકૉટ મા આવલ તમામ બઞીચાઓમા બાળકૉમાટે હિચકા તેમજ લસરકા તેમજ
બિજી બાળકો માટેની રમત ગમત ની રાઈડ જયા છે તે રિપેરીંગ કરવાની અને
જયા નથી તયા નાખવાની ખુબજ જરુર છે કેમકે રેસકોસ તેમજ આજીડેમના બગીચા મા
હિચકા તેમજ લસરકા તેમજ બિજી બાળકો માટેની રમત ગમત ની રાઈડ ની હાલત
પુરેપુરી ઊપયોગ ન કરવા લાયક છે માટે ઉપરોકત સુચન અમલમા લેવાશે તેવી આશા
સાથે....and in the raiya road no any near walking path in
the our society vidhut nagar and near to
jkpark,rajrajeshweripark, drakesh, allap green,royal park,
shirji park, rameshwer park, etc.
email :rajdipnk@yahoo.in
 13-04-2013
Name : parmar anit
Saheb Amare Tya Mandir Mate Jad Jai Che To Tame Kevi Rite Apso
Pinjra Pan Jai Che To Su Kar vu Mahiti Apso Ji
email :parmaranit85@gmail.com
 29-01-2013
Name : bhavna banker
I AM NEW IN THE RAJKOT CITY. BUT I CANT FOUND A GARGEN FOR
MORNING WALK. ITS A VERY NEEDFULL THING FOR THE CITIZENS.
PLEASE SOLVE OUR PROBLEM.
email :banker_bhavna@yahoo.com
 26-01-2013
Name : VIPUL A.VYAS
raiya road ni amari society ma garden kyare banavva ma aavse?
plz dhyan aapso ji.
email :vyasva@yahoo.com
 20-07-2012
Name : GOVIND KHOKHAR
રાજકૉટ મા આવલ તમામ બઞીચાઓમા બાળકૉમાટે હિચકા તેમજ લસરકા તેમજ
બિજી બાળકો માટેની રમત ગમત ની રાઈડ જયા છે તે રિપેરીંગ કરવાની અને
જયા નથી તયા નાખવાની ખુબજ જરુર છે કેમકે રેસકોસ તેમજ આજીડેમના બગીચા મા
હિચકા તેમજ લસરકા તેમજ બિજી બાળકો માટેની રમત ગમત ની રાઈડ ની હાલત
પુરેપુરી ઊપયોગ ન કરવા લાયક છે માટે ઉપરોકત સુચન અમલમા લેવાશે તેવી આશા
સાથે....
.............................................જયભારત........
email :g.khokhar@ymail.com
 20-07-2012
Name : B. R. Rajguru
In gardens,every chieldren like swings (Zoolas)& creasy
too. Limited Nos. were provided, I suggest provide max.
nos. of swings (Zoolas)in every gardens as well as public
places so that everybody get enjoyed without any
disappointment. You can make survey by asking this
question to user
email :brrajguru1945@gmail.com
 11-07-2012
Name : Ali Asgar. Bharmal
To related officers and administration.

As I am reciding in Rajkot city since 22 years. Till today
I dont find any Public garden/place any where at Jamnagar
road. So its a fellow sugession to establish A Garden near
Madhapar Chowkdi.
email :aliasgar_bharmal78652@yahoo.com
 22-06-2012
Name : milan koradia
sadhuvasvani road par avel raj palace building ni same
corporation ni ek bahu moti jagya che jema badha loko
kacharoj nakhi ne e jagyane kharab kare che. to mari vinanti
che ke e jagya no kaek vyavsthit use thay evu karo athava to
tya garden banavo jethi karine jagya pan sari rahe ane
badhane labh male. thanks
email :milan_dental@yahoo.co.in
 12-06-2012
Name : sagar parmar
RESPECTED SIR/MADAM,

ther is a huge common plot opposite our society,4-kailash
dhara park b/h alap green city raiya road,we request you to
please set up a garden so that senior citizens can have
place to chat ,or use as a morning walk and for children it
can be used as a playing area.

PLEASE ACCEPT MY REQUEST


THANKYOU.
email :sagar.parmar95@yahoo.in
 07-06-2012
Name : Purvesh babubhai jadav
સર્વે લોકો એ પોતપોતાના મકાન પાસે વ્રુક્ષ તો વાવા જ જોયે. .........!
email :purveshjadav9885@gmail.com
 04-05-2010
Name : હર્દિક દવે
Dear Sir,
In my area no any place for walking for old men’s, women’s
or any play garden for playing children... request you to
pls plan for that...
Address:-
Nr. Vijay plot,
Rajkot

email :hardik.dave@bajajallianz.co.in
 23-04-2010
Name : હેમાગ ઉદેશિ
દરેક માકન નિ બારે ફરજિયાત વ્રુક્શ વાવવાનુ કામ હાથ મા લેવુ જોઇયે. દરેક
કોમન પ્લોત નિ ફર્તે વ્રુક્શ વાવવા જોઇયે.
email :personal_hem@yahoo.com
 07-11-2009
Name : GOPALBHAI DESAI
Dear Rajkot Municipal Commissinor,
We have been thinking since long about birds in cages in
balbhavan, Rajkot. We want all birds to give freedom and
liberty and remove from cages with immediate effect as
there is no way as human being we can have enjoyment by
tourchring innocent birds. Please open the lock and make
all birds free. If this is done, please intimate us, else
we will have to come to meet personally for this purpose.

Regards,
Gopal Desai.
email :tinytech@tinytechindia.com
 14-07-2008
Name : adwait pathak
First of all congratulations for making such a wonderful
and useful suggestion programm. We really appriciate.
I would like to suggest you that, there are many people who
want to plant a tree outside their home.But they dont have
traps and other utilities. You should make a sunday
programm when you can go any vord [for starting
experimental base] with some trap and other needed things
and help people to plant a tree outside their home and then
they will maintain that tree. So you never need to maintain
those tree and Rajkot will become really green with very
less effort. Best of luck. God bless.
email :adwait_pathak@yahoo.com

Copyright © Rajkot Municipal Corporation. Feedback:: feedback@rmc.gov.in