RMC

  Birth/Death Certificate

  Account Bill Status

  Citizen's Forum

  RTI Status

  Register Your Mobile No.

  PJN Library

  24 X 7 Call center

  Infrastructure

  Holiday List

  City Civic Centre

  How Do I ?

  નામાવલી

  Daily Collection

  Complain Registration

  M-Governance

  Blacklisted Contractors

  અધિકારીઓની સ્થાવર મિલ્કતની વિગત

  Press Release

  The Plastic Cow

  Miscellaneous

  Pocket Diary

  પ્રયાસCitizen's Forum 

 
 
 
 
E-governance and computerisation(97)     Solid waste management(41)     Garden(50)     Beautification(39)     Town planning(50)     Property tax(66)     Water distribution(30)     Our website(43)     Health(31)     Race cource(3)     Building and construction(18)     Estate(13)     Fire and emergency service(1)     Shops and establishments(8)     Traffic(89)     City bus service(115)     Sports(12)     Rmc library(10)     Land grabing(7)     Encroachment(10)     Street light(22)     Bsup urban poor housing(8)     Hoarding boards(5)     Rain water harvesting(11)     Energy saving(16)     Prohibition of plastics(8)     Campaign against illegal water connection(2)     Senior citizen park(3)     Hawker zone(9)     Pay and use toilet(4)     Pay and park(3)     Night sweeping(5)     Performance of call centre(6)     Application of solar energy (10)     Jnnurm projects(12)     Widening of roads(28)     Nirogi balak(3)     Anangwadi management(1)     Development of zoo(5)     Development of nyari dam site(6)     Heritage monument maintenance(3)     Creation of new water resources for future(6)     City development plan(83)    
Property tax
તમારૂ સૂચન આપો Add Your Comment
 
 24-04-2015
Name : Satish Rathod
Credit of amount paid excessively while paying tax of previous year is not given in current year while ONLINE paying any tax.
email :rjviradiya@gmail.com
 18-04-2015
Name : shrenik h avalani
i go to online pay by netbanking for property tex but out bank name not in bank list. our bank ucobank.
email :shrenik_81290@hotmail.com
 17-04-2015
Name : dharmesh kher
rajkot na badha j nagriko ne online tax bharta na aavde ane post ma tax bharay 6 teni khabar nathi je thi juni sistem thi tax levanu chalu karo 1 mahina ma badha tax bhari dese
email :dharmeshkher48@gmail.com
 15-04-2015
Name : Kalpesh Chauhan
online tax payment service is a good initiative by the
authority to save time and energy. there is a mobile
application for online tax payment but the facility is only
for android based mobiles not for other types like windows,
symbian etc. so, if possible, it should be made available for
other than android based mobiles.
email :kalpeshchauhan122@gmail.com
 14-04-2015
Name : mohit rathod manubhai
property tax ni date km extend j Thai 6 . ketli var avanu in ur Office..... pl do something ...atle j ama loko a60 interest le 6
email :mohit_rathod@yahoo.com
 08-04-2015
Name : Jayesh Mehta
I am suggesting interest free scheme for property tax
email :jjsmehta@yahoo.in
 19-03-2015
Name : Dhaval
Tax calculator for various kind of taxes should be here on
website to help house/property owner to collect with rent
email :vadhers@gmail.com
 06-03-2015
Name : Nirav Kotadia
Dear management,
We would like you send us a reminder for Property Tax
Payment on our email add.
Regards

email :nirrav@hotmail.com
 27-01-2015
Name : Atul Vaghela
sir profession tax chalu varas no Kemp bharvo kem k chalu varas nu retain to 31march pachinko j Thai New profit loss account to tayare j bane ne hu tayare j tax bhari saku ne to plz mane kaik sugges Karo
email :atul_thebest@live.com
 09-01-2015
Name : Atulkumar Hirjibhai Ramani
please open tax counter @ rmc for 12 hours open 8 to 8
email :helix_technologies@yahoo.com
 25-11-2014
Name : RISHIT KUMBHANI
Sir,
I had a very serious question on the Tax being collected on
rental properties. I tried to ask many times regarding the
transparency of the Tax slabs but did not receive a proper
attention to my question. Also there is some clause to get
Tax on rental deposits which the owner has kept for his
safety from the tenant. Please do look into this matter as
in Ahmedabad and Surat they have per sq.ft. Tax and not on
rental.
email :labhtradex@yahoo.com
 08-11-2014
Name : Kailash Gadhvi
Please add State Bank of India & ICICI BANK in other bank in payment as most of custmers accounts are in SBI
email :k.gadhvi6903@gmail.com
 16-09-2014
Name : MAHESHBHAI NAGJIBHAI GHANVA
PLEASE, NAME TRANSFAR TO VERA BILL IMMIGIEATLY. WITHOUT
CORRAPCTION.
email :maheshghava@yahoo.com
 01-05-2014
Name : bhaveshbhai ravjibhai muchhala
vera bill
email :speedtech_rjt@hotmail.com
 22-04-2014
Name : Ashwin Sitapara
I am confused as to whom cheque is to be issued. Whether it is
to Rajkot Municipal Corporation or Rajkot Municipal
commissioner. Please clearly show on your web page There is
no mention in the last year receipt.
email :arsitapara@gmail.com
 24-03-2014
Name : THAKER GORDHANBHAI
su.property tax on line bhari skay chhe,
email :pitrukrupaele@gmail.com
 24-04-2013
Name : prakash bhogayta
this is first time i am paying housetax, i have purchased it
on may 2012, so should i pay all housetax?
if yes, how do i know about extra housetax which i paid before
i purchased house. builder has promised to give money which i
will pay before i purchase house from him
email :prakash.bhogayta@gmail.com
 18-04-2013
Name : Madhukumar Jaswantray Kothari
I have property on tha said premises Ramkrushna Nagar West, 13
Suruchi Appt. Block 402, and for paying Property Tax online
when I put the Details on the site , no result was found , I
have lodged a complain. Please help as I am in Kolkata and
cannot come to rajkot for the payment.
email :amikothari@rediffmail.com
 13-04-2013
Name : parmar anit
Saheb Amara Home No Area Nakso Nathi To Kevi Rite Mali Sake Te
Jwab Apso Ji
email :parmaranit85@gmail.com
 25-03-2013
Name : vimal thkkar
i want how to calculate tax calculation for individual and
tenant.

ya give online calculation on your web-site. so it becomes
easy for everyone.
email :vimal_gadhia@yahoo.co.in
 22-03-2013
Name : Nitin
when you gays going to give us tex intrest relife?
email :nitm8@aol.com
 16-03-2013
Name : PD
Dear Sir,
I am planning to start an education classes in Rajkot.
Kindly inform me what kind of registration I need to do.
Also let me know what kind of acts and taxes at what rate
are applicable on me.

Thank You.
email :pdpandya@gmail.com
 15-03-2013
Name : jadeja jogendrasinh
આખા રાજયમા કારપેટ એરીયા મુજબ ટેકસની આકારણી ઘણા વષૅથી થાય
છે.રાજકોટમા શા માટે થતી નથી ? કયારથી થશે ?
email :jc_jadeja@yahoo.co.in
 10-03-2013
Name : Rajesh Valjibhai Vegad
Dear Sir,
Kindly inform in whose favour the cheque is to be issued
for payment of Property Tax for shop.
Thanks
Regards,
Rajesh Vegad (CA)
email :rajveg@yahoo.com
 05-03-2013
Name : Dr. Surya Prakash
My father late shri Pooran Mal Gupta owned a house no.106-
107, Parishram Shukal, Behind PDM College, Swami Narayan
Chowk, Rajkot-4. Unfortunately he expired on 26 April 2012
at Mandi Gobindgarh in Punjab. I learnt that his property
tax is pending. I live at Delhi. May I request you to send
the property no. and tax bills through email at
suryanidm@gmail.com
email :suryanidm@gmail.com
 09-12-2012
Name : Dhavan Sangani
Pls. guide how to transfer the name in property from builders
name to its buyer. On website only facility of birth/death
certificate is given. pls. upload all sections on web so that
it may be made easy to get information rather to write on this
wall...
email :dhavan2010in@gmail.com
 19-10-2012
Name : pathanjivankhamhobatkha
Rajkot texbranch dvara tamampropti dharak ne time mujb tex
vise time sar SMS, temaj bil dvara mahiti Aapva vinti.
email :pathanjivankhan@com.
 29-08-2012
Name : m a kathawala
Sirs,
kindly furnish me details and what documents required for the
name transfer for the property for property tax purposes

email :mohsin@kathawala.com
 28-08-2012
Name : Harpalsinh U Jadeja
Respected Sir

I want to know about property tax in my house is resident
and tax coming com. instead resident in this regards i have
given application before 2 month ago but still no one is
taking any action. so what i have to do in this regards my
application given in west zone nr. Big bazar. i have so many
time visit at there but every time telling it is in
processes we will do it.

so i am request to clear my application as soon as possible.

regards

H U Jadeja

email :harpal_2006@yahoo.co.in
 23-08-2012
Name : hiren
if i have property tax no,so how can i get my water cannection
no.
email :hirenmerja@yahoo.com
 11-07-2012
Name : chandrakant chatwani
sie my property tax have been paid on 3rd july 2012 however
i get bill till today so request u to inform me my tax
status my number is 22/06392/000/xoo thanking you
email :chandrakantchatwani@yahoo.com
 25-06-2012
Name : prasahant mehta
bill no. 2012/0087860/62 were generated in my name but i
have sold the property many year back and how this is
generated how audit has taken place and how un authorised
collection notice is issued and why legal action against
the concorened office should not be taken.The house has
been demolished and amt for the same was paid to RMC then
why honest citizen given unlawful notices?????????? how
audit is done and balance sheet is prepared must find out
from RTI ????????
email :alfafin@yahoo.com
 31-05-2012
Name : Bhavesh Solanki
Pls. make More Collection Window at Other CIVIC CENTER. i.e.
Guruprasad Chowk Civic Center has a only one Collection
Window. So People have suffer more and more.

Pls. Try to DESTROY QUE SYSTEM in every Govt. Office.
Priority there where public HONESTLY PAY IN ADVANCE for
administration.email :oshocomputer@gmail.com
 17-05-2012
Name : HARESH R MAKWANA
GOOD TO SEE ONLINE TAX PAYMENT FACILITY ....
BUT JUST HDFC BANK ALLOWS FOR ONLINE PAYMENT ....
SO PLEASE EXTEND LIST OF BANK FOR ONLINE PAYMENT LIKE
STATE BANK OF INDIA,BOB, PNB, ETC OUR NATIONALIZED BANK
WHICH IS VERY USEFUL TO ALL AND GOOD FOR RMC COLLECTION
.....

THANKS FOR GIVING A CHANCE
email :hrmjrio2008@rediffmail.com
 01-05-2012
Name : chandrasinh rathore
please satart online house tax pay facility.
email :chandrasinh.rathore@gmail.com
 20-04-2012
Name : Rajkot Peoples co-operative Bank LTd.
I am working in a big organisation and looking after
administration. Please, start the facility to pay the
professional tax online just like you have started the
online payment of property tax....
We have to pay professional tax on monthly basis and every
month we have to waste time to send a peon which is waste
of time & human resources......
It may be made very easy to pay professional tax online as
RMC must be having required infrastructure for online
payment of taxes.......
Thanks............
email :rpcbank@sify.com
 19-04-2012
Name : Kinnary dave
After payment is done online RMC must send us the message on
registered mobile whether payment has been received or not.
email :kinnarydave@gmail.com
 09-04-2012
Name : Rajnikant Bhensdadia
વેરા કલેકશન સેન્ટર ને નિચે મુજબ ત્રણ સમય માં વહેચવાની જરુર છે. જેથી
કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ વધી જાય. પબ્લીક ને વધારે સમય હેરાન ન થવું પડે. સવારે
6 થી 11. ગમે તે બે સેન્ટર ઉપરથી વેરો લેવામાં આવે.
બપોરે 11 થી 4. ગમે તે બે સેન્ટર ઉપરથી વેરો લેવામાં આવે.
સાંજે 4 થી 9. ગમે તે બે સેન્ટર ઉપરથી વેરો લેવામાં આવે.

email :maulikr@bsnl.in
 09-04-2012
Name : dayalal Parmar
Maherbani kari ne prpoerty tax kewi rite bharwo eni vigat
internet par muksho.

Dayalal
email :D_Parmar@gmail.com
 05-04-2012
Name : VIJAYBHAI JAMNADAS POPAT
I want to pay my House Tax and Water Charges online. I could
not find this facility on your site.
email :vijaypopatrajkot@gmail.com
 02-04-2012
Name : Sanjay
Self Assesment form not available on RMC web
site. Kindly include it with guidlines / rules.

email :sanjay@in.com
 01-01-2012
Name : MAHESH RAKHOLIA
i want to know for shop act licence. if already registered &
paying professional tax then is it required ? What is the
procedure ?
email :jesico2010@gmail.com
 29-10-2011
Name : Yogesh Ladani
Is really good system for Pay Tax online and take receipt
online anytime, anywhere...
email :yogeshladani@yahoo.co.in
 02-05-2011
Name : sumeet k. sanghani
CONGRATULATION TO RMC TEAM for start property tax with
credit & debit card. it is very useful for all rajkot
citizen.
email :sumeet@investmentoptions.in
 01-05-2011
Name : kamleshbhai K Bhuva
Please high light link for payment of Property / Water Tax.

email :jayforge_ad1@bsnl.in
 18-03-2011
Name : kamlesh udani
resp. sir,
thanks a lot for providing such faselity to civilions of
rajkot to give feedback to administraters. this is good and
hope it will be good for ever.
i wold like to drow your kind attention that i have applied
for transfer the name of my property before two month ago.
but same is not reflected in this websight.so what shall be
the problem that i dont know but releted officieals must
instruct web master to update this web regularly
email :udani64@gmail.com
 25-02-2011
Name : Pankaj Morjaria
Please could you tell me why discount given for payment of
house tax in April and May and not given if the tax is
paid in advance in March? Although interest is not paid to
the account which are in credit, even discount is not
given to them and that is very unfair. Please allow people
to pay by online banking or debit/credit card asap.
email :pankaj.morjaria@gmail.com
 17-12-2010
Name : Sanjay
1. Like Ahmedabad Municipal Corporation, you should also
provide on how the property tax amount has been derived at.
please refer a sample link for reference.
http://www.egovamc.com/ptax/tena_assm_pm/tax_calc_proc.asp?form=n&tena_no=06781741010001J

2. I do not find on website a clear link for property tax or
any other tax. Please add the same on your menu, this would
help citizen to navigate the website easily

3. I would buy the point other have made on option of making
on-line payment using payment gateway.
email :sanjaymandavia@gmail.com
 15-11-2010
Name : Bharat R. Dhandhukia
Payment of Property Tax should be made through
InterNetBanking i.e. online payment at the earliest. LIC,
BSNL, All Mobile service provider are accepting payment
ONLINE through Internet but RMC has not started this option
of payment.
email :br.dhandhukiya@nic.in
 12-10-2010
Name : ALPESH
Property Tax payment should have option of online payment.
email :alpesh.senjlia@gmail.com
 11-10-2010
Name : P.Morjaria
If RMC cares to collect tax on time please arrange/allow
to pay online. It is very difficult for some NRI to pay on
time. Also when visited personally they are not given
correct figures and than they have to pay bone breaking
interest rates even trying to pay in advance.Please
address this issue asap.
email :pmorjaria@rediffmail.com
 13-01-2010
Name : dinesh
dear sir,

pl consider MONGHVARI for middle and lower class people ,
hike of rate in all merchant items , vegetables etc. minimum
rs. 10000/- required per month for running house to middle
people, so please consider this during finalization.
email :dpp_cc@yahoo.co.in
 21-11-2009
Name : માજી સૈનિક બચુભાઈ સીતાપરા
માજી સૈનિક/ડીફેન્સ ખાતામ ફરજ બજાવતા કમૅચારીઓ, એકસ સવિૅસમેન અને
શહિ જવાનોન વિઘવાઓને ઘર વેરા તથા મિલક વેરામાથી મુકિત આપવા બાબત.
આવીશે અમો કયા વિભાગમા અરજી કરીએ એ વીશે માગૅ દશૅન આપવા નમ્
વિનતિ.
email :bp_sitapara@indiatimes.com
 28-07-2009
Name : Pushpaben Kamdar
The bills are not received in time and interest being
charged on arrears. There is no clarity on the calculation
for Education cess which is 3%. Interest is not being
waived despite these issues and is being compounded
unnecessarily. On the blog we can see some remark of 10%
discount - however this is only when we have come to this
site.
Lot more clarify and facility for online payment needs to
be introduced urgently apart from a solution to the
problems narrated above.

email :eximintl@vsnl.com
 28-05-2009
Name : Alwin A. Patel
Property Tax payment should have option of online payment.
email :alwinmakwana@yahoo.co.in
 24-05-2009
Name : Heenaben Nileshbhai Khatri
I want to know procedure for transfer of name in Property
tax invoice.
email :khatri.nilesh74@gmail.com
 14-05-2009
Name : સુરેશભાઇ ડોડીયા
પ્રોપર્ટી ટેક્ષ મોડા ભરવાથી જે તે રકમ પર ૧૮% વ્યાજ લાગે છૅ, તેવી જ રીતે જો
પ્રોપર્ટી ટેક્ષ મા અમારી રકમ કોર્પોરેશનમા જમા હોય તો તેનુ વ્યાજ તે જ દરે
અમોને મળવુ જ જોઇએ.
email :dodia@iocl.co.in
 02-05-2009
Name : Pradeep C. Gandhi
Why Prperty Tax payment is not made possible through
online banking so far when so many other good reforms are
taking place in other administrative areas?Kindly take up
this on a priority basis.
email :gandhip07@yahoo.co.in
 27-04-2009
Name : Chitra
Please start on line payment of Property Tax. Cheque Drop
Box may be provided at the entry gate of Bahumali Bhavan.
email :dixitchitra@msn.com
 24-04-2009
Name : vinay joshi
pl. accept payment through net banking. this is the best
way to payment. queue is westing of time for both u and
us. time is precious. pl. realise this
email :pruthvinay@gmail.com
 21-04-2009
Name : Kirtikumar P Dave
I have taken out print out of property tax for the year
2009,from your sight. A propert tax bill is an important
document for the propert owner. I have submitted to apply
for PAN No but same was not accepted by the concerned
Agency giving a reason that the name registered in the
bill is incoplete. The full name of a propert owner should
be registered in the bill for example it should
be "MRS.PUSHPABEN KIRTIKUMAR DAVE" and not "PUSHPABEN
K.DAVE"

The property bill does not indicate the last date of
payment of property bill and many people of Rajkot stay
out of India, out of state and out of Rakot would like to
make make the payment by cheque by post. There is no
instruction in the bill that a cheque is to be issued in
favour" MUNICIPAL COMMISSIONER RAJKOT" OR " RAJKOT
MNICIPAL CORPORATIOON" it should be clearly indicated in
the propert bill so that it will be easy to make the
payment of the bill.
I hope you will consider this and will make necessary
changes in propert bill.
Thanks

K P Dave
email :kirtikumar_0204@yahoo.co.in
 18-04-2009
Name : MANISH S RAJANI
TODAY I VISIT YOUR WEST ZONE AT QICK CENTER FOR HOUSE TAX
PAY VERY GOOD SESTEM
email :m.shantilalservices@ymail.com
 12-04-2009
Name : Tushar
Put the property tax amount on internet before you start
the 10% disc scheme. Presently we do not know the amount
and can not write the cheque.
email :vibha48@gmail.com
 11-11-2008
Name : jigneshdodiya
Dear sir,
The basis for accessing the ALV of property, should be
given on website, to eliminate confusions of assessment of
TAXES like, HOUSE TAX,CONSERVANCY TAX,DRAINAGE TAX, ETC.
and also there is no detail of the heading conservancy
category A, B,C,D,E.

email :nehaldodiya@rediffmail.com
 30-07-2008
Name : Dr. SEJUL ANTALA
FACILITY OF ONLINE PAYMENT PROPERTY TAX SHOULD BE STARTED SOON
email :SEJULANTALA@YAHOO.COM
 29-07-2008
Name : chirag bramhabhatt
The basis for accessing the ALV of property, should be
given on website, to eliminate confusions of assessment of
TAXES like, HOUSE TAX,CONSERVANCY TAX,DRAINAGE TAX, ETC.
This may also reduce the objections on account of
transperancy. House tax receipt is not reflecting the ALV
and Area of the property. Necessary changes may be
incorporated in software,as the information is there in
the record of RMC. Only a minor modification will print
the details on TAX Receipt.
Further, the receipt size should be reduced to half page
from FULL A-4 size. This may reduce the cost of
stationary, and save a lot of public monies.
email :chirag2005@yahoo.co.in

Copyright © Rajkot Municipal Corporation. Feedback:: feedback@rmc.gov.in